Wat is CO?

CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout, enz. Dit impliceert dat elk verwarmings- of heetwatertoestel een potentiŽle CO-bron is.

 

CO komt van nature in het milieu voor ten gevolge van vulkaanuitbarstingen, moerasgas, bosbranden, enz. Ook bij tal van industriële activiteiten (olieraffinaderijen, verbrandingsovens...) en door het autoverkeer (nooit de auto laten draaien in een afgesloten garage!) komt CO vrij. Binnenshuis is tabaksrook de voornaamste bron van CO-gas. Verwarmingstoestellen zijn de voornaamste oorzaak van CO-vergiftigingen.

 

Risicofactoren zijn verwarmingstoestellen en waterverwarmers die:

 • * Niet verbonden zijn aan een schouw die de verbrandingsgassen afvoert
 • * Slecht geregeld, slecht geïnstalleerd of slecht onderhouden zijn
 • * Verkeerd gebruikt worden
 • * De ruimten te klein zijn of onvoldoende verlucht worden
 • * Indien de schouw slecht trekt.

De goede kwaliteit van een verwarmingstoestel of een boiler sluit het risico van intoxicatie niet uit: een defect verbindingsstuk, de slechte staat van de schouw of het terugvloeien van de gassen tijdens de dooi kunnen een vergiftiging tot gevolg hebben.

 

Ook een kolenkachel die op halve kracht brandt in een periode waarin de buitentemperatuur opwarmt en er geen wind is - vooral dan in de lente of de herfst - kan CO neerslaan in de kamer. Een verplaatsbaar verwarmingstoestel (oliekachel, radiator met katalyse) dat in een aangrenzende kamer staat te branden, kan eveneens een ongeval veroorzaken.

 

In onze supergeïsoleerde woningen kan een wasemkap er de oorzaak van zijn dat een schoorsteen niet meer trekt. Bovendien kan het gebruik van een luchtkoker als schoorsteenkanaal tot gevolg hebben dat op verschillende verdiepingen onder of boven het bewuste vertrek mensen het slachtoffer worden van koolmonoxidevergiftiging, enz. Wanneer u zich onwel voelt in een badkamer waar een heetwatertoestel of een boiler geïnstalleerd is, moet u aan CO-vergiftiging denken. Een bijkomende aanwijzing is een beslagen spiegel die ter hoogte van de trekonderbreker van een boiler hangt, wat duidelijk wijst op CO-neerslag.

 

Wat is een CO-vergiftiging?

CO wordt via de longen zeer snel opgenomen in het bloed. In het bloed hecht het zich vast op de rode bloedcellen waarbij het de zuurstof (O2) verdringt: het vermogen van CO om zich vast te hechten op de rode bloedcellen is 240 keer groter dan dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe aanwezigheid van CO in de lucht relatief veel CO in het bloed kan terechtkomen en vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.

 

De ernst van de vergiftiging hangt af van :

 • - De hoeveelheid CO in de ruimte: de hoeveelheid CO zal continu vermeerderen zolang de verbrandingsgassen niet worden afgevoerd of het toestel niet wordt dichtgedraaid. Indien er meer dan 0,2% CO aanwezig is in een kamer, treedt de dood vrijwel onmiddellijk in.
 • - Duur van blootstelling: hoe langer men CO inademt, hoe meer CO in het bloed terechtkomt, hoe minder zuurstof kan worden getransporteerd.
 • - De hoeveel rode bloedcellen die verzadigd zijn met CO.
 • - Kinderen zijn veel gevoeliger voor CO-vergiftiging en de gevolgen zijn bij hen ook ernstiger.

 

Eerste hulp

 1. * Deuren en vensters openen
 2. * Zo mogelijk het (de) in werking zijnde toestel(-len) afzetten
 3. * Het (de) slachtoffer(s) uit het vertrek halen
 4. * Een ziekenwagen bellen met zuurstof aan boord.
 5. * Indien het slachtoffer niet meer ademt, moet onmiddellijk met kunstmatige beademing worden gestart.