Voorkom een kauw in de schouw!
Het aantal klachten over broedende kauwen (Corvus monedula) in schouwen stijgt elk jaar. Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Nesten in schouwen van twee meter dik zijn geen uitzondering. Het nestmateriaal bestaat vooral uit boomtakken, maar vaak ook wordt stof, plastiek en ander afval tussen het nestmateriaal aangetroffen. Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (Co-vergiftiging, schouwbrand).

 

Kauwen broeden in Vlaanderen normaal gezien tussen eind maart en eind juli. Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen die in zijn of haar buurt kauwen waarneemt op om onmiddellijk actie te ondernemen. Om te beletten dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, worden de rookgaten best nu (dus buiten de broedperiode) afgesloten met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm doormeter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn; kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun snavel loswrikken.

 

Januari en februari zijn nog geschikte maanden om oud nestmateriaal uit schouwen te verwijderen. Dit specifiek werk laat je best over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken een vogelbestendig net plaatsen. Wacht er a.u.b. niet mee, doe het zo snel mogelijk!

 

Het is dus belangrijk om schouwen af te sluiten voor de kauwen de kans krijgen er hun nest in te maken. Als de schouw rookgaten aan de zijkanten heeft, wordt er best gaasdraad rond gewikkeld.

 

Waarom precies Vogelbescherming Vlaanderen deze oproep doet? Het verleden heeft ons geleerd dat tijdens de broedperiode heel wat oproepen over broedende kauwen in schouwen binnenlopen bij Vogelbescherming Vlaanderen en haar Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. Ook bij de brandweerdiensten en gespecialiseerde schoorsteenvegers lopen jaarlijks talrijke oproepen binnen.

 

Het reinigen van schoorstenen tijdens de broedperiode veroorzaakt heel wat dierenleed omdat nesten en hun inhoud vaak gewoon worden verwijderd en vernietigd. In Vlaanderen zijn echter niet alleen de volwassen vogels van deze soort beschermd; ook hun eieren, jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn dat.